توضیحات کامل :

پاورپوینت مدل تحلیل لرزه ای سازه ‏ها برای ی شرایط آیین نامه ای


فهرست:
_مقدمه
_مدل سه بعدی کامپیوتری
_مدل شکل‏های سه بعدی و فرکانس‏ها
_تحلیل دینامیکی سه بعدی
_تعریف امتدادهای اصلی
_اثرات محوری و قطری
_روش پایه ای برای تحلیل لرزه ای
_مقیاس نمودن نتایج
_تغییر مکان و نیروهای المانها ناشی از تحلیل دینامیکی
_اثرات پیچش
_مثال عددی
_جمع بندی روش آنالیز دینامیکی
_جمع بندی کلی
_مرجع

 

مقدمه :

امروز آنالیز دینامیکی سه بعدی برای تعداد قابل توجهی از سیستم‏های سازه ای که در پهنه‏ های لرزه خیز در حال ساخت هستند، مورد نیاز می‎باشند . همانطور که می‎دانیم جهت اعمال نیروهای جانبی (زلزله)، روشهای مختلفی برای توزیع نیروها بر سازه وجود دارد، اما در این راستا به بررسی و کار بیشتری مورد نیاز است .
بزرگترین مزیتی که استفاده از نیروهای بدست آمده از تحلیل دینامیکی به عنوان پایه طراحی دارد، اختلاف مهم در توزیع واقعی قانم نیروهای زلزله نسبت به روش استاتیکی معادل می‎باشد.
در نتیجه استفاده از تحلیل دینامیکی، سازه ای را به وجود می‎آورد که مقاومتر از سازه ای است که براساس روش استاتیکی معادل، تحلیل و طراحی شده است. روش تقریبی دوبعدی استاتیکی معادل، برای سالها بعنوان پایه طراحی لرزه ای عمده سیستم‏های سازه ای در بسیاری از نقاط مختلف جهان قابل قبول بود. اما در خلال بیست سال اخیر، به جهت افزایش قابلیت‏های نرم افزاری، بیشتر مهندسین تجاربی در خصوص تحلیل استاتیکی معادل در مدل‏های سه بعدی بدست آورده ‏اند - همانگونه که تعدادی از مهندسان و نویسندگان آئین نامه ‏های فعلی ساختمانی نیز تحلیل پاسخ دینامیکی سه بعدی سازه ‏ها را تجربه کرده ‏اند- و به همین دلیل است که بسط نیاز به تحلیل دینامیکی در آیین نامه‏ های جاری صورت پذی است و مهندسین سازه بایستی خود را برای چنین ره‏آوردی آماده نمایند.
فایل حاضر به بررسی مدل تحلیل لرزه ای سازه ‏ها برای ی شرایط آیین نامه ای به همراه یک مثال عددی می پردازد.